Nota legal

denominació Social: Mª José Vergés Ferrando
domicili Social: C / Magallanes, 22, 43580 DELTEBRE (Tarragona)
CIF / NIF: 40931425G
telèfon: +34 600 471 078
Correu electrònic: info@riualebre.com
domini: riualebre.com

 

Aquesta web i el seu contingut és propietat de Mª José Vergés Ferrando, que sota el nom de Riu a l'Ebre, és l'editoria i propietària de la mateixa.

Es prohibeix qualsevol transmissió, cessió, venda, lloguer i / o exposició pública d'aquesta web o qualsevol part de la mateixa excepte autorització prèvia, expressa i per escrit. L'usuari s'obliga a usar els continguts de la forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se d'utilitzar els Continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic; es compromet a no reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat i comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; suprimir, editar o manipular el "copyright".

Mª José Vergés Ferrando es reserva el dret de modificar el contingut del web sense previ avís i sense cap tipus de limitació.

Mitjançant el present document s'informa als usuaris d'aquesta web de les condicions generals que regeixen per a la utilització i / o consulta. La utilització i / o consulta d'aquesta web suposa per part dels visitants l'acceptació plena i sense reserva de condicions exposades en aquest document.

L'usuari s'obliga a indemnitzar Mª José Vergés Ferrando per qualsevol dany o perjudici que pogués ocasionar per l'ús d'aquesta web, infringint aquestes condicions generals i / o la legalitat vigent.

Mª José Vergés Ferrando es reserva el dret de modificar les condicions legals que s'exposa en aquest document sense previ avís.

Mª José Vergés Ferrando no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements a la web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic.

Mª José Vergés Ferrando declina qualsevol responsabilitat pels serveis i / o informació que es presti en altres webs enllaçades amb aquesta web.

Mª José Vergés Ferrando no controla ni exerceix cap tipus de supervisió en webs de tercers.